OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA EDUKACYJNA

XI GALAKTYKA EDUKACJI

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Nadnotecki Instytut UAM w Pile

 

 

Interdyscyplinarność w edukacji przyszłości

- inspiracje postacią Marii Skłodowskiej–Curie

 

18 maja 2019 roku

Nadnotecki Instytut UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15

 

Patronat honorowy

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak

Prezydent Piły – dr inż. Piotr Głowski

Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska

 

Patronat naukowy

 

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

 

Patronat medialny

 

Portal Superbelfrzy, Sygnał - Magazyn Wychowawcy

 

9.00 – 9.30   Rozpoczęcie konferencji – Grzegorz Bogacz, Izabella Bartol, Joanna Blajchert

9.30 – 10.10 Życie i światopogląd Marii Skłodowskiej–Curie  -  dr Dominika Świtkowska

10.10– 10.50 Maria Skłodowska - Curie i sukcesorki jej odkryć - dr hab. Tomasz Pospieszny,

11.00– 11.20  Przerwa

11.20 – 12.00  Wyzwania i zadania współczesnej szkoły - Ewa Radanowicz

12.00 – 12.30  Mnożenie przez łączenie, czyli stop Curi(e)ozalnym podziałom - Dawid  Łasiński

12.35 – 13.05 Górskie wędrówki jako źródło inspiracji dla młodych ludzi - Michał Leksiński

13.05 - 13.15 - Niezbędnik dla dyrektora i nauczyciela szkoły - nowoczesne platformy wspierające zarządzanie placówką i codzienną pracę dydaktyczną- Aneta Popławska

Godz.13.15-13.35 Dobre praktyki szkół

SP 1 i 7 Piła – Wehikuł czasu. Kilka dni z Marią w teleekspresowym skrócie - Marlena Rembarz

LO im. St. Staszica Piła – Interdyscyplinarność w międzynarodowych projektach edukacyjnych na przykładzie Face to Face with in the World - Katarzyna Włodkowska 

13.35 – 14.30  Przerwa

14.30 – 15.30   Warsztat do wyboru – 10 grup

15.40 – 16.40  Warsztat do wyboru – 9 grup      

16.45 – 17.00   Podsumowanie i wręczenie certyfikatów udziału w konferencji

 

Podczas konferencji realizowany będzie graphic recording – Joanna Redzimska i Aleksandra Kaczmarek

 

Warsztaty:

 

  1. A gdyby Maria miała w laboratorium smartfona? Kilka (promienio)TWÓRCZYCH zastosowań urządzeń mobilnych – Dawid Łasiński

  2. Walizeczka Marii – doświadczenia fizykochemiczne - dr Magdalena Osiał

  3. Język polski, matematyka i coś jeszcze..., czyli jak łączymy treści  w Biurze Pracy Indywidualnej - Kamila Piesiakowska

  4. Projektowane Okazje Edukacyjne  szansą na rozwój edukacyjny i emocjonalny ucznia - Elwira Stawska

  5. „Bądź jak Maria” – jak zorganizować zajęcia dla dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej - Barbara Moskal 

  6. Zaskocz uczniów TIKiem, czyli rozszerzona rzeczywistość na lekcjach - Aleksandra Schoen - Kamińska

  7. Blaski i cienie promieniotwórczości - dr hab. Tomasz Pospieszny

  8. Roboty sterowane Blockly i Pythonem za darmo  – wsparcie nauczycieli informatyki - Adam Jurkiewicz

  9. Interdyscyplinarne, kreatywne oraz interaktywne wsparcie uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych - Bartosz Chyś

  10. Nauczanie hybrydowe - czyli kiedy warto otworzyć/zamknąć się na technologie w edukacji ? - Lech Wikaryjczyk

 

 

NADNOTECKI INSTYTUT UAM
W PILE
UL. KOŁOBRZESKA 15
64-920 PIŁA

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   

W PILE

UL. BYDGOSKA 21

64-920 PIŁA

KONTAKT