Uprzejmie informujemy, że rejestracja została zakończona! 

 

Po rejestracji należy uiścić opłatę, której odnotowanie na koncie będzie równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

Lista będzie systematycznie aktualizowana, a uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie.

 

Obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 40 zł,

             płatna na konto CDN w Pile: 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720.

W tytule wpłaty należy wpisać: "konferencja - imię i nazwisko uczestnika".

 

 

 

 

 

NADNOTECKI INSTYTUT UAM
W PILE
UL. KOŁOBRZESKA 15
64-920 PIŁA

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   

W PILE

UL. BYDGOSKA 21

64-920 PIŁA

KONTAKT